Affärsområden

Vi marknadsför beslagssystem till industriella kunder, främst inom dörr- och fönsterindustrin. Beslagssystemen består främst av dörrbeslag, fönsterbeslag, mekaniska lås, elektriska lås, dörrstyrning samt passersystem.

Göthes marknadsför, projekterar och installerar säkerhetslösningar baserade på ett komplett program av lås, larm, dörrstyrning, byggnadsbeslag samt avancerade passersystem till bygg-, fastighets- och konsumentmarknaden.

Inom affärsområdet Industri marknadsför vi teknikprodukter till professionella kunder, främst inom verkstadsindustrin. Teknikprodukterna består främst av fästelement, skärande verktyg, hållande verktyg, handverktyg samt slipmaterial.

Vår aktiva förvaltning har som målsättning att med ett långsiktigt ägande i Göthes fastigheter i Falun AB, Leksands Resort AB, Brf Tallbacken 1 och 2 i Leksand, Brf Årstahus i Stockholm och NP3 Fastigheter AB skapa förutsättningar till en sund ekonomisk tillväxt och avkastning.

 

Den passiva förvaltningen är koncentrerad till den svenska aktiebörsen. Strategin är att göra långsiktiga placeringar i företag som är produkt- och marknadsmässigt nära vår egen kärnverksamhet.

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020